shēn
【呻吟】 ыңқылдап-күрсілдеу, ыңқ-ыңқ ету, ыңқылдау, ыңырану, ыңырсу, зарлау, қақсау, сарнау, бажылдау, ойбайлау

无病呻吟 — қарадай қақсау, орынсыз ойбайлау

病人在床上呻吟 — науқас кісі төсекте ыңқылдап жатыр


汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — shēn 〈动〉 (1) (形声。 从口, 申声。 本义: 吟诵) (2) 同本义 [chant] 学业荒呻毕。 范成大《藻侄比课》 (3) 又如: 呻毕(诵读书籍。 毕, 书简); 呻唤(因劳苦病痛而呻吟或叫唤) (4) 病痛时低声哼 [groan] 疾者思愈, 必呻而求医。 刘禹锡《上杜司徒书》 (5) 又如: 呻呼(因劳苦疾痛而呻吟呼喊; 高吟); 呻恫(因病痛而发出声音); 呻楚(呻吟痛楚); 呻鸣(发出凄楚的声音); 呻嘶(呻吟叫喊) …   Advanced Chinese dictionary

 • — shēn ㄕㄣ 〔《廣韻》失人切, 平真, 書。 〕 1.吟誦。 《禮記‧學記》: “今之教者, 呻其佔畢。” 鄭玄 注: “言今之師自不曉經之義, 但吟誦其所視簡之文。” 宋 沈遼 《代人投半刺書》: “幸而蒙一顧之重, 一言之教, 豈若是窺陳編、呻糟粕而已哉!” 2.因疾痛勞苦而嗟嘆的聲音。 《素問‧陰陽應象大論》: “在聲為呻。” 王冰 注: “呻, 吟聲也。” 唐 韓愈 《鄆州谿堂》詩: “孰呻孰歎?孰冤不問?” 清 蒲松齡 《聊齋志异‧花姑子》: “至七夜, …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: shen 解释: 1. 吟诵、 吟咏。 礼记·学记: “今之教者, 呻其占毕, 多其讯。 ” 2. 因身心痛苦而由口中发出声音。 如: “呻吟”、 “呻呼”。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:shen 1. 吟誦﹑吟詠。 禮記·學記: “今之教者, 呻其佔畢, 多其訊。” 2. 因身心痛苦而由口中發出聲音。 如: “呻吟”﹑“呻呼”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【신】 끙끙거리다; 읊조리다 口 (입구) + 申 (펼신) 口부 5획 (총8획) [v] groan; moan シン·うめく 呻吟 (신음) (병이나 고통으로) 앓는 소리를 내는 것 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — shēn (1) ㄕㄣˉ (2) 〔~吟〕痛苦时口中发出哼哼的声音, 如 无病~~ (喻说话作文没有内容)。 (3) 郑码: JKIC, U: 547B, GBK: C9EB (4) 笔画数: 8, 部首: 口, 笔顺编号: 25125112 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 신 끙끙거릴 8 strokes 입구+밭전 …   Korean dictionary

 • 呻喚 — (呻喚, 呻唤) 因勞苦病痛而呻吟或叫喚。 《百喻經‧人說王縱暴喻》: “夜中呻喚, 甚大苦惱。” 唐 韓愈 《雙鳥》詩: “得病不呻喚, 泯默至死休。” 李劼人 《死水微瀾》第五部分十五: “﹝她﹞痛得火燒火辣, 想不呻喚, 卻實在忍不住。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 呻唤 — (呻喚, 呻唤) 因勞苦病痛而呻吟或叫喚。 《百喻經‧人說王縱暴喻》: “夜中呻喚, 甚大苦惱。” 唐 韓愈 《雙鳥》詩: “得病不呻喚, 泯默至死休。” 李劼人 《死水微瀾》第五部分十五: “﹝她﹞痛得火燒火辣, 想不呻喚, 卻實在忍不住。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 呻畢 — (呻畢, 呻毕) 誦讀書籍。 畢, 書簡。 語本《禮記‧學記》: “今之教者, 呻其佔畢。” 宋 范成大 《藻侄比課五言詩》之十二: “學業荒呻畢, 歡悰隔笑鹽。”參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 呻毕 — (呻畢, 呻毕) 誦讀書籍。 畢, 書簡。 語本《禮記‧學記》: “今之教者, 呻其佔畢。” 宋 范成大 《藻侄比課五言詩》之十二: “學業荒呻畢, 歡悰隔笑鹽。”參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.